GRACE

Ch. Arry z Dvorku Čamourku "GRACE" in memoriam

Aves od Semenačky x Dyksi z Krátošických strání

20.10.2007 - 21.10.2016

šampion ČR

"V", 4x CAC ČR, 1x CAC SK, 3x r.CAC ČR, BOV, 3x VT, 1 x krajský vítěz, 2 xVN

ZV II.cena (197b., vystavování 4, nos 4), SZVP II.cena (66b.)

coursingová licence

DKK 2/2, DLK 0/0

PRA - rcd4: CLEAR

62cm, oko hnědé, skus nůžkový, chrup úplný

aktualizováno: 16.02.2021 13:26:07